Domů / Cookies

Cookies

Pravidla Používání cookies
 
 

 1. Zásady užívání síťových identifikátorů
Při poskytování svých služeb a zpřístupňovaní obsahu uživatelům webových stránek https://www.sconto.cz/ (dále jen jako „webové stránky“) využívá společnost SCONTO Nábytek s.r.o., IČO: 257 23 944, se sídlem Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 145176 (dále jen jako „SCONTO Nábytek s.r.o.“), různé síťové identifikátory, zejména cookies, trackovací pixely a pluginy, a to za účelem zajištění plynulého a efektivního používání webových stránek.
 
Bližší informace o ochraně osobních údajů ze strany SCONTO Nábytek s.r.o. naleznete v zásadách zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách.
 
 
 1. Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče, který používáte. Bez těchto souborů by užívání webových stránek bylo složitější a uživatelsky méně příjemné. Pomocí cookies si Vámi navštívená webová stránka zapamatuje nastavení související s navštívenou webovou stránkou (např. zvolený jazyk, informace o přihlášení nebo o preferované předvolbě v rámci navštívené webové stránky). Když se na ni následně vrátíte, prohlížeč jí vrátí identifikátory, které má u Vás s danou stránkou spojené. Stránka si tak zachová Vaše nastavení. Díky cookies je tak opakovaná návštěva webových stránek uživatelsky příjemnější.
 
 
 1. Co jsou to trackovací pixely?
Trackovací pixely (tracking pixels, pixel tags or web beacons) jsou malé blokové kódy instalované na webové stránce, aplikaci či reklamě (či je tyto kódy vyvolávají), které mohou zjistit určité informace o zařízení či prohlížeči, jako jsou například typ zařízení, typ operačního systému, typ prohlížeče a jeho verze, navštívené stránky, čas návštěvy, odkazující stránky, IP adresa a další podobné údaje. Trackovací pixely mohou dále zjistit rovněž informace o cookies, které zajišťují jedinečnou identifikaci zařízení. Pixely představují způsob, jakým mohou třetí strany nastavit a číst soubory cookies v prohlížeči z naší domény, a sbírat tak informace o návštěvnících této domény.
 
(dále uvedené o cookies platí přiměřeně i pro trackovací pixely)
 
 
 1. Co jsou to pluginy?
Plugin je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost. Plugin obvykle využívá rozhraní aplikace zvaného API. Mnoho programů nabízí programátorům možnost použít jejich API (aplikační rozhraní), s možností rozšířit funkčnost nabízeného programu. Typickým příkladem pluginů jsou zásuvné moduly pro internetové prohlížeče, které umí např. blokovat reklamu, zobrazovat příchozí e-maily atd.
 
(dále uvedené o cookies platí přiměřeně i pro pluginy)
 
 
5. Druhy cookies Cookies se dělí podle jejich doby použití, podle jejich nezbytnosti a dále podle toho, který subjekt je do Vašeho zařízení umístí.
 
5.1. Podle doby použití
 • Krátkodobé (session cookies) - automaticky se z počítače vymažou ihned po zavření prohlížeče. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádnou funkčnost webových stránek.
 • Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají v počítači uloženy delší dobu v závislosti na nastavení Vámi užívaného internetového prohlížeče. Dlouhodobé cookies můžete kdykoli manuálně odstranit. Tyto cookies jsou vhodné pro Vaši snadnější orientaci na webových stránkách.
 
5.2. Podle nezbytnosti
 • Nezbytné – webové stránky by bez nich nemohly fungovat, jsou nezbytné k přenosu informací např. zachování obsahu nákupního košíku nebo zapamatování udělení souhlasu uživatele s (ne)užíváním cookies.
 • Ostatní – slouží zejména k usnadnění přenosu informací, měření návštěvnosti či analýze chování uživatelů webových stránek. Ostatní cookies se dále dělí na:
  • Marketingové – využívají se k lepšímu cílení reklam a k jejich personalizaci. Tyto cookies sledují návštěvníky napříč webovými stránkami a shromažďují informace za účelem poskytování přizpůsobených reklam.
  • Výkonnostní – umožňují pochopení a analýzu klíčových výkonnostních indexů webových stránek, což pomáhá při poskytování lepší uživatelské zkušenosti pro návštěvníky. Umožňují sledovat interakce návštěvníků webových stránek s jejich obsahem a poskytovat údaje o počtu návštěvníků, délce strávené na webových stránkách atd.
  • Funkční/Preferenční – slouží ke zlepšení funkčnosti webových stránek, jakožto k usnadnění jejich používání, je díky nim je možné, aby si webové stránky zapamatovaly preference daného uživatele a mohly se mu přizpůsobit (nastavení jazyka, měny atp.)
 
5.3. Podle subjektu vytvářejícího a ukládajícího cookies
 • Cookies první strany (first party cookies) - vytvářeny přímo provozovatelem navštívené webové stránky v postavení správce osobních údajů. Nejčastěji slouží k zajištění základních funkcí webových stránek.
 • Cookies třetích stran (third party cookies) - vytvářeny správci osobních údajů odlišnými od provozovatele navštívené webové stránky. Nejčastěji se jedná o cookies provozovatelů reklamních služeb nebo o cookies pro analýzu návštěvnosti webových stránek.
 
 
 1. K čemu používáme cookies?
SCONTO Nábytek s.r.o. používá cookies zejména k následujícím účelům:
 • přizpůsobení nastavení webových stránek z hlediska personalizace nastavení pro uživatele;
 • zapamatování údajů ohledně přihlášení a odhlášení registrovaných uživatelů;
 • sledování analytických dat, nezbytných pro zjištění a vyhodnocení obsahu, který Vás na našich webových stránkách zajímá. Díky cookies jsme tak schopni přizpůsobit obsah webových stránek na míru pro konkrétního uživatele. K sledování analytických dat ohledně návštěvnosti využíváme rovněž služeb externích dodavatelů, kteří mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů;
 • zabezpečení webových stránek. Cookies nám pomáhají ověřovat uživatele a slouží k prevenci podvodného jednání a ochraně uživatelských dat;
 • reklama a další marketingová činnost. Cookies nám rovněž pomáhají k přizpůsobení reklamy dle Vašich specifických zájmů a zájmů jednotlivých uživatelů našich webových stránek, což nám umožňuje zobrazovat Vám relevantní reklamu. Na našich webových stránkách se dále mohou nacházet cookies inzertních systémů, které slouží k získání statistických údajů ohledně efektivity reklamy. Prostřednictvím našich webových stránek tak mohou být ve Vašem počítači uloženy rovněž cookies třetích stran. Inzertní systémy přitom mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.
 
 
 1. Cookies třetích stran
Jak je již výše uvedeno, na našich webových stránkách se vyskytují rovněž cookies našich smluvních partnerů. Tyto cookies jsou spravovány třetími stranami a SCONTO Nábytek s.r.o. nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se zejména o inzertní či reklamní systémy nebo systémy pro analýzu návštěvnosti webových stránek.
Těmito partnery jsou:
 
  https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement  
 
 1. Jak upravit nastavení cookies?
V souvislosti se změnou právní úpravy nemohou webové stránky nadále používat soubory cookies bez Vašeho aktivního souhlasu, jelikož došlo ke změně z principu opt-out (Váš souhlas se předpokládal a bylo nutné jej odvolat) na princip opt-in (je potřeba, abyste svůj souhlas aktivně udělili). Uvedené se však netýká nezbytných cookies ty stále fungují na principu opt-out, souhlas s nimi tak lze odvolat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Jak je již uvedeno v čl. 2 až. 4 tohoto dokumentu, souhlas či nesouhlas s používáním cookies se uděluje na dobu 12 měsíců, poté Vás webové stránky k jeho udělení/neudělení opětovně vyzvou.
 
Pro účely získání souhlasu s používáním cookies na webové stránky přibyl tzv. cookie banner či lišta cookies. Tato lišta je dělena do dvou vrstev. V první vrstvě je možné udělit souhlas s používáním všech druhů cookies, vyjádřit nesouhlas s používáním všech druhů cookies fungujících na principu opt-in, zavřít cookie banner a ponechat rozhodování na příště či rozkliknout hypertextové pole „nastavení“ a dostat se do druhé vrstvy cookies banneru, kde můžete vyjádřit souhlas s používáním jednotlivých druhů cookies.
 
V druhé vrstvě cookie banneru naleznete odkaz na tyto Pravidla používání cookies pro získávání osobních údajů. Níže se nachází seznam cookies používaných webovými stránkami, který je rozdělen dle druhů cookies a seznam příslušných cookies, spadající pod určitý druh cookies se rozbalí kliknutím na název daného druhu cookies. Vedle názvů druhů cookies naleznete spínač, který je ve výchozím nastavení nastaven tak, že s používáním uvedeného druhu nesouhlasíte. Chcete-li webovým stránkám povolit používání určitého druhu cookies, je třeba kliknout na spínač a aktivně svůj souhlas udělit.
 
Své rozhodnutí můžete kdykoliv během používání webových stránek změnit tak, že rozkliknete pole nacházející se na okraji obrazovky a cookie banner tím znovu vyvoláte a budete se moci znovu rozhodnout, s používáním kterého druhu cookies vyjádříte či nevyjádříte svůj souhlas. Tento souhlas/nesouhlas bude opět platit po dobu 12 měsíců.
 
Tímto Vás upozorňujeme, že neudělením souhlasu s používáním určitého druhu cookies může dojít ke zhoršení uživatelské kvality webových stránek a k omezení možnosti využívat služby, které naše webové stránky poskytují. Jedná se o funkce vztahující se k určitým druhům cookies, jež jsou popsané v čl. 5 výše. Změnit udělení či neudělení souhlasu je možné v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.
 
Zablokujete-li ve svém internetovém prohlížeči možnost shromažďování a ukládání cookies, nebudeme dále zpracovávat žádné Vaše síťové identifikátory ani jiné informace, které lze prostřednictvím cookies získat.
 
Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na webových stránkách provozovatelů konkrétních internetových prohlížečů.
 
 
 1. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s užíváním cookies?
V souvislosti s užíváním cookies máte zejména následující práva:
 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů;
 • vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat výmaz Vašich osobních údajů – výmaz provedeme, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy.
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: www.uoou.cz.
 
Společnost jako správce osobních údajů lze kontaktovat přímo na adrese:
 
SCONTO Nábytek s.r.o.
Jeremiášova 947/16
155 00 Praha 5 – Stodůlky
 
Případně na e-mailové adrese: gdpr@sconto.cz